Nye bomsatser

De fleste bilister lokalt vil med de nye bomsatsene betale kr 16,80 i rushtid og kr 11,20 utenom rushtid. Det vil gjelde alle som forhåndsbetaler kr 2100,-  og på den måten oppnår 20 % rabatt.

Dersom man ikke inngår avtale med Nye Kristiansand Bompengeselskap, betaler man kr 21,-  i rushtiden og kr 14,-  utenom.

Rabattordninger:

Eksisterende forskuddsavtaler med 30 %, 40 % og 50 % rabatt endres f.o.m. 16. september kl. 1200 til forskuddsavtaler som gir 20 % rabatt. Du får også rabatt i rushtiden. Nytt forskuddsbeløp på avtalene: kr 2 100,- Timesregel og månedstak på 50 passeringer per bil, per måned videreføres. Etterskuddsavtaler for firma endres f.o.m. 16. september kl. 1200 fra 30 % til 20 % rabatt. Første faktura som sendes ut etter innføringen av tidsdifferensierte bomsatser vil ha et nytt forskuddsbeløp, men du trenger ikke å foreta deg annet enn å betale fakturaen og kjøre gjennom bommen som vanlig.

* Rushtid: kl. 06.30–09.00 og kl. 14.30–17.00 fra mandag til fredag. Resten av døgnet i ukedager, samt i helger og ved offentlige fridager/ helligdager, gjelder ordinære takster.

Se nyekrsbom.no for mer informasjon.

statens-vegvesen
krs-kommune
nkb
atp
vafk