Vern miljøet – bruk sykkel, beina eller bussen

Kollektivtransport handler om både miljø og framkommelighet. Med om lag 12 tonn pr. innbygger er Norges utslipp blant de høyeste i verden, og transport er en av de største utslippskildene. De store byene i Norge sliter både med helseskadelige konsentrasjoner av skadelige gasser i luften, samt hvordan de skal få plass til stadig flere biler.

Velger du sykkel, beina eller bussen i stedet for bilen gjør du en viktig innsats i kampen for et mer miljøvennlig samfunn!

statens-vegvesen
krs-kommune
nkb
atp
vafk