Bruk sykkel

Kristiansand har ca. 220 km gang- og sykkelveier, og er en av Norges beste sykkelbyer. Det betyr at alle som bor i bydeler med spesielt mye trafikk, kan spare både tid og penger på å sykle fremfor å ta bilen i rushtiden. Undersøkelser viser at en 30-åring som begynner med daglig fysisk aktivitet kan øke antall leveår med høy kvalitet hele 5-8 år. I tillegg kan faktisk levealder økes med omtrent 1 år. Les mer på jegkjorergront.no

Nyttige linker:

Syklistenes Landsforening er organisasjonen for hverdagsykling.

Les mer på www.syklistene.no

statens-vegvesen
krs-kommune
nkb
atp
vafk